Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Minositett.eu a Prémium Laptop Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (továbbiakban úgy is, mint Szolgáltató) által és a www.minositett.eu oldalon közzétett partnerek (továbbiakban úgy is, mint Partnerek) részvételével mûködtetett, olyan ügyféljutalmazási rendszer, melyben az ügyfelek a Partnereknél lebonyolított vásárlásaik alapján, a jelen szabályzatban meghatározott módon áruvásárláskor, valamint szolgáltatások igénybe vétele alkalmával beváltható kedvezményösszeget gyûjthetnek.

Jelen Szabályzat az minősített.eu oldalon résztvevõ természetes és jogi személyek, valamint az Prémium Laptop Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság közötti szerzõdés általános szerzõdési feltételeit tartalmazza.

Jelen szabályzat 2022.05.31 napján lép életbe.

Az Prémium Laptop Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az Minősített Program hatékony mûködtetése érdekében az informatikai és ügyfélszolgálati feladatokat az ügyfelek részére kizárólagosan látja el.

 

I. Fogalmak

Ügyfél: Azon természetes, vagy jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki az Prémium Laptop Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társasággal a Szolgáltatáshoz való csatlakozás céljából szerzõdéses jogviszonyt létesít.

Partner: Minden olyan vállalkozás amely szerepel a www.minositett.eu oldalon. Kiknek a partneri szerződés értelmében kedvezményeit a minositett.eu továbbítja ügyfelei és felhasználói felé. Valamint ahol a minositett.eu a felhasználói és ügyfelei számára kibocsájtott kedvezmény beváltható.

Aktív felhasználó: Olyan személy, aki valamely szerzõdött partnernél vásárlási tranzakciót bonyolított, vagy olyan szolgáltatást vett igénybe, mely tranzakció után a Partnerre vonatkozó szabályzata alapján kedvezmény illeti, és a regisztrációs idõ alatt adatai véglegesítése és a kedvezmény igénybevételére irányuló nyilatkozatot tett, valamint a regisztrációs adatlapot hiánytalanul kitöltötte, a rendszer regisztrációt jóváhagyó értesítésétõl kezdõdõen a regisztrációja törléséig.

Regisztrációs idõ: Az az idõtartam, mely alatt inaktív felhasználó a szolgáltatás igénybe vételérõl szóló szándéknyilatkozatot tehet, adatait véglegesítheti és a szolgáltatásba regisztrálhat. A regisztrációs idõ valamely szerzõdött Partnernél történt, Partnerre vonatkozó szabályzata alapján kedvezményre jogosító vásárlási tranzakció, vagy kedvezményre jogosító szolgáltatás igénybe vétele napjától számított 14 nap.

Adatok véglegesítése: A regisztrációs adatlap kitöltése és az ügyfél nyilatkozattétele arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja venni, megadott adatai kezeléséhez a Szolgáltatás biztosítása érdekében hozzájárul.

Kedvezmény kibocsátó: a Prémium Laptop Kft Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, valamint az Adatkezelési Szabályzat I. számú mellékletben meghatározott Partnerek.

Kedvezmény Beváltó: A Szolgáltatás honlapján (www.minositett.eu) közétett , illetõleg az Adatkezelési Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott valamennyi Partner.

Kedvezmény juttatása: Az minősített.eu által kiadott kupon formájú kedvezményrendszerben résztvevõ Partnerek a szolgáltatásaikat igénybevevõ ügyfeleik vásárlásaihoz, valamint egyéb, kedvezményre jogosító szolgáltatásaik igénybevételéhez kapcsolódóan a késõbbi, Kedvezmény Beváltó partnereknél történõ vásárlásaik, illetõleg szolgáltatások igénybevétele során felhasználható árkedvezményként nyújtanak az Ügyfelek részére.

Kedvezmény Elfogadás: Az Minősített.eu-hoz csatlakozott valamennyi Partner a náluk történt termékvásárlás, vagy szolgáltatás igénybevétele során az Minősített.eu által kibocsájtott és saját a minositett.eu ügyfelei valamint felhasználói számára biztosított kedvezményt névértéken, pénzhelyettesítõként elfogadja.


 


 


 

 

II. A szerzõdés létrejötte, Partnerek felé

Az Minősített programban való részvételre irányuló szerzõdés a regisztrációs idõn belül történõ, a Szolgáltatás honlapján (www.minositett.eu) található regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével és benyújtásával, egyidejûleg az Általános Szerzõdési Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával történõ regisztrációt követõen, a rendszer regisztrációt jóváhagyó értesítésével jön létre.

A regisztrációs ûrlap hiánytalan, online elküldése kifejezi azt is, hogy a Partner a Minősített jelen szabályzatában leírtakat – különös tekintettel a változásokra - magára nézve kötelezõen elfogadja és betartja, továbbá azt, hogy Ügyfél a regisztrációs ûrlapon hivatkozott Adatkezelési Szabályzatot önkéntesen, a regisztrációs ûrlapon elhelyezett hiperhivatkozással elérhetõ szabályzatok elolvasását és megértését követõen, a Szolgáltatás igénybevételének szabályai maradéktalan ismerete mellett adta meg. 

Partner a regisztrációs lapot köteles a valóságnak megfelelõen, hiánytalanul kitölteni. A nem valós adatokat tartalmazó, illetve a hiányos, hibás regisztráció - a rendszer jóváhagyásától függetlenül érvénytelen. Az Adatlapon közölt bármely adat megváltozásáról az partner az Minősített ügyfélszolgálatát köteles írásban, elektronikus levél útján, a Szolgáltatás weboldalán található elérhetõségen értesíteni. Az ennek esetleges elmulasztásából eredõ valamennyi következmény és kár a partnert terheli.

Az Prémium Laptop Korlátolt Felelõsségû Társaság kifejezetten, elõzetes figyelmeztetés nélkül jogosult Ügyfél Minősített Programba történõ belépési igényét elutasítani az alábbi esetekben:

  • amennyiben a Partnerl a regisztrációhoz szükséges törzsadatokat hiányosan, hibásan, illetõleg nyilvánvalóan valóságnak nem megfelelõ adatokkal töltötte fel;

  • nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, email címmel;

  • a Programban való részvételét Szolgáltató szerzõdésszegés, visszaélés vagy egyéb jogsértés miatt azonnali felmondással már korábban megszûntette.

  • A Partneri kritériumokat nem teljesíti


 

Prémium Laptop Kft jogosult, de nem köteles ellenõrizni, hogy a regisztrációs ûrlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek-e, Szolgáltató az ezzel kapcsolatos esetleges visszaélésekbõl származó igényekért semmilyen felelõsséggel nem tartozik. 

 

III. A Szolgáltatás jellege

Partner vállalkozások számára:
Egyszeri adatfeltöltési és beállítási díj ellenében a Minositett.eu oldalon való megjelenéssel