Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Hírlevél adatkezelés

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
az Adatkezelő által 2021. szeptember 29. és 2021. október 30. között megvalósuló tájékoztatáskérések teljesítése érdekében megadott e-mail címek kezelésével kapcsolatban

 


Cégnév: Prémium Laptop Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1152 Budapest, Erdőkerülő utca 23 Földszint 2. ajtószám;
adószám: 25950627-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-298115
képviseli: Takács László ügyvezető önállóan;
elektronikus elérhetőség: kapcsolat@minositett.eu
adatvédelmi tisztviselő: kapcsolat@minositett.eu

 

Az adatkezelés célja.
Az érintett által kért tájékoztatási kérelem teljesítése arra vonatkozóan, hogy az érintettre vonatkozóan az Adatkezelő milyen támogatási adatokat kezel.

 

Az adatkezelés jogalapja.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja, az az érintett hozzájárulása, melyet a kérelem elküldésére vonatkozó felugró ablakban erre rendszeresített ún. ellenőrződoboz bejelölésével, önkéntesen ad meg az érintett, amennyiben tájékoztatást kíván kérni.

 

Az adat forrása.

Az érintett maga személyesen.

 

A kezelhető adatkategóriák.

Az érintett e-mail címe.

 

Az adatkezelés időtartama.
Az adatkezelés legkésőbb a tájékoztatási kérelem teljesítésétől számított 24 (huszonnégy) óráig tart, mely időtartam utolsó percében az e-mail cím Adatkezelő rendszeréből véglegesen és visszafordíthatatlanul törlése kerül, kivéve, ha az Adatkezelő az érintett e-mail címét a támogatói- és hírlevél feliratkozásokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint is kezeli, mert arra az adatkezelésre továbbra is az arra vonatkozó szabályok az irányadóak.

 

Címzettek, adatfeldolgozók.

Az adatkezelés során adatfeldolgozóként az Adatkezelő informatikai hátterét biztosító IT szolgáltatók férhetnek hozzá az e-mail címhez, ezen személyek konkrét kilétéről az Adatkezelő kérelemre felvilágosítást ad.

 

Adattovábbítás harmadik országba.

Az Adatkezelő harmadik országba nem továbbít adatot.

 

Profilozás és automatizált döntéshozatal egyedi ügyben.

Az Adatkezelő profilozást és automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

 

Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adataik kezeléséről.

 

Az érintett hozzáférhet kezelt személyes adatihoz, azokról másolatot igényelhet.

 

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását is, amennyiben megítélése szerint a kezelt személyes adat tartalma pontatlan, nem megfelelő.

 

Az érintett kérheti továbbá a kezelt adatainak törlését, legegyszerűbben az általa az adatkezelést megelőzően megadott hozzájárulásának visszavonásával, továbbá bizonyos esetekben – melyekről szükség esetén az Adatkezelő részletes tájékoztatást ad – kezelt személyes adatainak zárolását, illetve, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (adathordozhatóság joga).

 

Az Adatkezelő – fentebb megjelölt elérhetőségein és adatvédelmi tisztségviselője útján is – az érintett rendelkezésére áll az érintetti joggyakorlás elősegítése érdekében.

 

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását az Adatkezelő részére – akár elektronikus úton, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőség bármelyikére küldött nyilatkozatával.

 

A hozzájárulás visszavonása a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő a visszavonás hozzá való beérkezésétől számított legkésőbb24 (huszonnégy) órán belül véglegesen és visszaállíthatatlanul törli.

 

Az érintettnek– jogainak gyakorlása, vagy érintetti jogainak vélelmezett sérelme esetén – célszerű egyeztetést kezdeményeznie az Adatkezelővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az érintett ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy az érintett jogosult közvetlenül bírósághoz kereset formájában ,vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni panasztétel formájában, A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei a www.naih.hu internetes oldalon ismerhetőek meg – a jelen Adatkezelési tájékoztató kiadásakor az elérhetőségi adatok a következők: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a bíróságok elérhetőségei a www.birosag.hu internetes oldalon érhetőek el.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el.

 

Budapest, 2021. szeptember 28.
Prémium Laptop Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelő